Den vanligaste typen av produktion i världen är den storskaliga. Du som på något sätt är involverad i denna är säkert redan medveten om vikten av att den sköts på rätt sätt. Det finns stora pengar att tjäna genom att göra små förändringar.

Optimera

Särskilt om produktionen är väldigt storskalig kan en ökning i effektivitet på endast några få procent betyda stora ekonomiska vinster i framtiden. En sådan förändring kan vara att se över chefspositionerna, kanske kan det vara en idé att ta in någon specialistchef utifrån för att på ett mer effektivt sätt administrera produktionen. Nytt blod i företaget ger nästan alltid positivt utslag och det effektiviserar produktionen ytterligare.

Många företags produktion blir strypt på grund av flaskhalsar och det problemet löser sig dock inte med en ny chef. Det kan vara svårt att hitta var i produktionen bristen finns och hur du kan hitta en lösning på problemet. I sådana situationer kan det vara en nästan ovärderlig investering att ta professionell hjälp utifrån. Axxos har ett program vid namn Axxos OEE som är skräddarsytt för att kunna hitta brister i produktionen. Genom att använda dig av deras program kan du med största sannolikhet öka vinsterna.

OEE är ett välkänt begrepp inom många industrier, det står för Overall Equipment Effectiveness. På svenska använder man även förkortningen UTE, som står för Utrustningens Totala Effektivitet. När man räknar på detta så kommer man få ut ett värde man kallar TAK:

  • T = Tillgänglighet
  • A = Anläggningsutbyte
  • K = Kvalitetsutbyte

Tillgänglighet betyder hur stor den av drifttid som planeras som faktiskt används till produktion. Anläggningsutbyte är utebliven produktion som resultat av maskiner som inte körs i sitt optimala tempo. Kvalitetsutbyte är hur stor andel av det som producerats måste kasseras eller omarbetas.

Det är även möjligt att programmet kan hitta brister som kan spara in enorma summor för ditt företag. Programmet hjälper dig först att mäta produktionen för att ge en god överblick. Sedan kommer du att få resultatet svart på vitt, var finns flaskhalsarna i produktionen?

Då kommer det också att gå att göra någonting åt problemet. Eftersom att det är ett program som utför analysen kan det också hitta sådant som är svårt för en människa att upptäcka. Med ny ledning och framför allt rätt programvara kan du alltså göra produktionen effektivare.

Att optimera sin process i tillverkningsledet är en konkurrensfaktor, allt fler företag vill få så detaljerad information som möjligt från produktionen för att kunna förändra och förbättra så att man ligger i framkant bland sina konkurrenter. Att mäta information är att veta hur det ligger till i produktionen och kan företaget förbättra sin produktion så kan förtjänsten förbättras och priset till kund bli avgörande.

Som företagare så kan det hända att man har fördelen att handla med den offentliga sektorn. Fördel eftersom detta kan ofta innebära stora förtjänster. Att få ett kontrakt eller en order från offentlig sektor brukar kallas för offentlig upphandling. Men vad betyder detta lite mer konkret?

Definition

Affärer

Kortfattat så kan man säga att definitionen av offentlig upphandling är de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet för att tilldela ett kontrakt eller skapa ett ramavtal som innefattar varor, tjänster och byggentreprenad. Ramavtal betyder att man har fasta villkor mellan leverantör och mottagare för att fastställa villkor för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. För att offentliga upphandlingar ska fungera på ett effektivt sätt som möjligt så finns en lagreglering som kallas för lagen om offentlig upphandling (LOU), vilken innefattas alla statliga institutioner, kommuner och landsting. LOU kan ses som en plattform för offentliga affärer, sedan gäller det att bygga rätt affär för just dig.

Syfte

Syftet med offentlig upphandling kan man säga bygger på demokratiska värderingar eftersom reglerna är att myndigheterna efter bästa förmåga ska använda de offentliga medlen, alltså skattepengarna på bästa sätt. Detta gör man genom att dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden för den upphandling som skall göras. Dessutom så syftar det till att säkra den fria konkurrensen mellan aktörer på marknaden och ge alla möjlighet att så att säga ”tävla på lika villkor” i varje upphandling.

Principer

Det finns fem grundläggande principer som gäller för all offentlig upphandling dessa är följande:

  • Principen om icke-diskriminering – Denna princip innebär att det är förbjudet att på något sätt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller att ge ett lokalt företag företräde utan grund.
  • Principen om likabehandling – Detta innebär att alla leverantörer ska behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar. Alla måste få samma information och vid samma tillfälle.
  • Principen om ömsesidigt erkännande – Detta innebär att intyg och certifikat utfärdat av en myndighet inom EU, skall också gälla i övriga EU/ESS-länder.
  • Proportionalitetsprincipen – Innebär i stora drag att kraven på leverantören ska stå i rimlig proportion till det som skall upphandlas. Kraven i kravspecifikationen skall också ha ett naturligt samband med ovanstående.
  • Principen om transparens –  Upphandlingarna skall i största mån vara transparenta för att skapa öppenhet och ge alla anbudsgivare samma förutsättningar.

Datoriseringen av världen har knappast pågått utan att ha påverkat företagsvärlden. Precis som under alla andra tider av förändring har det varit företagen som inte bara varit först att ta del av den nya tekniken utan också hjälpt till att driva den framåt.

Industri

IT-lösningar är viktiga för industriföretag, de ger företaget de verktyg som behövs för att kunna effektivisera verksamheten. Fast när det kommer till industribranschen är det också minst lika viktigt att ha fullt fungerande maskiner. AMAS är ett företag du kan använda dig av för att hyra eller leasa högkvalitativa maskiner. Nackdelen vid leasing av maskiner kan i många fall vara att kunskapen för att laga och utföra underhåll på dem inte finns inom företaget. Därför är det viktigt att välja ett företag som lägger betoning på service. Om maskinerna inte fungerar betyder det att produktionen står stilla, något som kan vara oerhört kostsamt i slutänden. AMAS har alltid reservdelar tillgängligt, företagets rykte hänger på att snabbt kunna åtgärda ett problem.

Att ha rätt sorts maskiner för rätt sorts uppgifter är viktigt för företag. Ett företag är beroende av att hårdvaran fungerar som den ska. Visserligen är så klart också mjukvaran en viktig del, utan den fungerar inte hårdvaran heller. Vissa maskiner är dock specialgjorda för att passa vissa uppgifter. En dator som NASA använder sig av i kontrollrummet skiljer sig exempelvis oerhört från en dator som används i de svenska kontorslandskapen.

Genom att inte bara se till att ditt företag har rätt mjuk- och hårdvarulösningar utan att också se till att snabbt kunna åtgärda eventuella problem som uppstår kan du effektivisera produktionen.

Är det dags att starta ett eget företag? Idén är på plats, du har skaffat den nödvändigaste informationen och känner dig redo att starta en ny fas i ditt liv. Vi vill bara påpeka några saker att tänka på under resans gång.

Ha kunder och tillgångar innan du startar på riktigt. Undersök så att det faktiskt finns en marknad för det du erbjuder och tala gärna med potentiella kunder först för att analysera dagsläget. Se till att du inte köper för stort lager på en gång. Om du ska sälja varor eller behöver utrustning för ditt företag kan det vara bra att försöka hålla kostnaderna nere i början. Köp in lite grann, låna eller hyr om du kan och se efter hur efterfrågan är. Det betyder även att du inte ska gå ut i 110% på en gång. Låt varje betalade kund vara ett skäl till att utöka och bli lite större istället för att smälla upp allt på samma gång.

Tänk ut ett värsta scenario. Skriv ner vad du behöver göra om detta någonsin skulle inträffa. Var glad för det positiva men var beredd på det negativa. Ingen vill möta en motgång utan några som helst förberedelser. Du borde även planera för de små problemen. Vem sköter företaget om du blir förkyld i en vecka och inte kan arbeta? Vad händer om din största kund går vidare etc.

Ha en dröm. Tänk vad du vill att ditt företag ska vara. Det är realistiskt och bra att ha små delmål under resans gång men det är inte fel att drömma. Det är ju trots allt en dröm, en vision, som fick dig att starta det här företaget! Och sist, men inte minst, glöm inte bort att ha vilodagar. Ingen människa blir lycklig av att jobba dygnet runt.

Visma eEkonomi

Den perfekta programvaran som är 100% webbaserat. Du kan se över din företags ekonomi vart du än är så länge du har tillgång till en dator, telefon eller surfplatta med internet. På deras hemsida kan man till och med ladda hem en gratisversion för att prova om programmet är något för just ditt företag. Programmet kan utföra automatiskt bokföring, sköta fakturering, skapa balans- och resultatrapporter och mycket mer.

iOrdning

Många företag jobbar i Mac-miljö. Ibland kan programvaror som säger sig vara plattformsoberoende fortfarande ha mer PC-anpassade funktioner. Men då finns iOrdning, ett bokföringssystem för Macälskare. Programmet har smarta mappar och sökfunktioner för att hålla reda på alla filer, förutom de obligatoriska bokföringsfunktionerna med konton, verifikationer och kostnadsställe. För de som gillar symmetri kan man även montera mindre kvitton i A4 format så de lättare kan arkiveras med alla andra papper. Det finns även funktioner för fakturering och håller själv koll på när vilka fakturor måste skickas. IOrdning går att ladda ner som demoversion på deras hemsida.

Zenconomy

Här kommer ännu ett onlinesystem vars grunder ligger i bokföring och fakturering. Man kan göra sina egna fakturor och skicka dem till Zenconomy för att få statistik. Bokföringsdelen innehåller det man måste ha: funktioner för att se över moms- balans- och resultatrapporter. Man kan använda systemet vare sig om man har enskild firma, ett handelsbolag eller aktiebolag. Precis som de två ovan har företaget en gratis demoversion på sin hemsida för dem som vill testa.

 

För företag och näringsidkare som har någon form av kontantförsäljning av varor och tjänster så är det ett krav att man innehar ett kassasystem. Detta skall vara kopplat till en certifierad kontrollenhet som ska uppfylla de krav som Skatteverket har. 

Krav från Skatteverket

Kassaregister

Vad man på Skatteverket för det första mer eller mindre kräver, är att den specifika informationen sedermera överförs till en kontrollenhet som ingår i systemet. Detta för att i efterhand kunna kontrollera att allt stämmer och det inte sker något som inte skatteverket accepterar. I denna kontrollenhet får ingen mjukvara kopplad till någon annan utrustning, eller som kan påverka funktionen vara installerad.

Det finns idag förstås ett stort antal olika varianter av kassasystem som går att använda sig av, men oavsett vilket system man använder så gäller förstås samma regler, med vissa undantag som kan beviljas av Skatteverket, men det syftar till om man behöver inneha något kassasystem eller inte.

Definitioner gällande kassaregister

På Skatteverkets hemsida går det att finna föreskrifter och definitioner för de regler som gäller för kassasystem och kassaregister. Vi tänkte ta upp några definitioner från paragraf två här.

Kassakvitto – Med kassakvitto avses i Skatteverkets föreskrifter ett kvitto som efter försäljning skall tas fram och erbjudas kunden enligt 9 § lagen (2007:592).

Övningskvitto – Avses en utskrift som enbart i övningshänseende tas fram från ett kassaregister och har i uppgift att likna de uppgifter som vanligen finnes på ett kassakvitto.

Returkvitto – Är en utskrift från kassaregistret som utvisar att ett tidigare uttaget kassakvitto skulle innehålla felaktigheter och eller uppgifter om återbetalning för återlämnande eller prisnedsatta varor eller tjänster.

Pro forma kvitto – Betyder i klarspråk ”förhandskvitto” och avser i Skatteverkets föreskrifter en utskrift från kassaregister som har liknande uppgifter som ett kassakvitto vanligen innehåller.

Betalningsmedel – Avser medel du kan använda som betalning för tjänster och varor; kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort och så vidare.

För ytterligare information om reglemente för kassaregister, besök då Skatteverkets hemsida där du hittar fullständig information. Funderar du över något så kan det vara en fördel att ringa ditt lokala skattekontor för att få svar på dina frågor.