Education

För att bibehålla ett sunt företagsklimat, behövs kompetensutveckling inom företaget och ett engagemang från ledningen. Att driva ett företag innebär att man har ansvar för sina anställda och ser till att de får möjligheter att växa och utvecklas. 

Det finns gott om olika utvecklingsmöjligheter för företag och att utbilda sin personal, kan ge stor avkastning längre fram. Många företag väljer att kontinuerligt utbilda sin personal och förstår vikten av att göra det. När väl kompetens saknas inom företaget, kan det bli nödvändigt att hyra in kunnig personal och det sparar varken på pengar eller tid.

Det finns en rad olika områden där du kan få kompetenshöjande utbildning. Utbildningarna kan ske på företaget, via internet, hos utbildare eller på annan vald plats till exempel. En del utbildare har ett brett spektra medans andra har huvudsakliga fokusområden, som inom kvalitetssäkring bland annat.

Genom att erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter kan du bredda företagens kompetenser och låta företaget växa i den takt det annars inte kunde ha gjort. I dagens moderna samhälle sker utveckling fortlöpande inom de flesta områden och det är när utvecklingen tar ett hopp som vi tappar fotfästet och inte hinner med.

Ibland kan det behövas att företaget tar in en konsult som ger sakkunnig rådgivning. Dessa konsulter besitter kunskaper som annars saknas i företaget och uppdragen kan pågå i flera år. Ett konsultuppdrag kan innebära lite olika, till exempel inom byggbranschen kan konsulten projekterar en byggnad som ska vara i enlighet med de önskemål som beställaren har.

En viktig del av företagande är att vara villig att alltid lära sig något nytt. Att vara villig att ta kritik och kunna se sina egna misstag. Ibland får man lära sig tuffa läxor, men det är värt det och kommer i slutändan gynna företaget. 

Se på deras historia

Om du är avundsjuk på en konkurrens framgångar, vet du att det finns något att lära hos dem. Se över deras historik, försök att hitta så mycket information som möjligt. En del har växt väldigt fort, på bara 10 år har de blivit en av de ledande inom sin bransch. Ibland går det faktiskt att ringa och fråga vad de har gjort som har förändrat hela deras bransch. Om det är företagshemligheter, lämna det ifred och sök hellre genom deras produkter, tjänster, vad de säger om sig själv och allt annat du kan komma över. De kanske har lagt mycket mer fokus på sina anställda än vad ditt företag har, eller så väljer de att marknadsföra sig mycket mer aggressivt? Studerar man ett företag tillräckligt länge kommer man att börja se deras struktur väldigt tydligt.

Läs på

Det finns mängder med litteratur inom företagande, och säkerligen specifikt inom just din bransch. Låna eller köp några böcker och ta som vana att läsa lite varje kväll. Du kan lära dig mycket av böcker. Det ger dig också en chans att undvika vissa misstag, det finns flera fallgropar på vägen till framgång och ju fler du kan känna igen desto lättare är det att undvika dem helt.

Kurser och workshops

Ta med dina anställda och gå på kurser, antingen för att förbättra kundservice eller för att lära sig mer om företagande och kommunikation på arbetsplatsen. Workshops kan också vara en god idé: ett starkt team får mycket mer utfört och gör mycket för stämningen på jobbet.

4178141-business-interview

Detta är en fråga många ställs inför när de måste söka personal med rätt kompetens och det är viktigt att veta att det inte finns ett rätt svar, rekryteringsföretag har ofta olika metoder och arbetar med sina kunder för att lägga upp en plan.

Det första momentet är en analys av kundens behov, med detta får rekryteringsföretaget ett insikt i hur de bäst ska gå till väga för att hitta rätt personal. De som följer nedan är ett exempel på hur en rekrytering kan gå tillväga:

  • Kravprofil och tidsplan – rekryterarna arbetar tillsammans med sin kund för att ta fram en kravprofil och en lägger fram en tidsplan för när saker som intervjuer och liknande ska ta plats.
  • Sökning – olika rekryterare använder sig av olika källor för att hitta kandidater, det kan vara genom speciella annonser, sociala medier eller till och med direkt kontakt.
  • Intervjuer –  en grundläggande intervju görs med varje kandidat för att matcha dem med kravprofilen.
  • Presentation – lämpliga kandidater som tagit sig vidare presenteras för kunden och de får själva möjligheten att utföra intervjuer.
  • Bedömning – de kandidater som verkar lovande får sedan genomgå moment som tester, djupintervjuer och referenstagningar.
  • Avrapportering – rekryterarna presenterar de slutgiltiga kandidaterna och lämnar rekommendationer.

Alla dessa moment utförs under ett antal veckor, med större krav från kunden får man naturligtvis räkna med att det tar längre tid.

Har företaget växt sig större och arbetsbördan börjar vara för stor för endast en eller ett fåtal dödliga? Har du funderat på att anställa ska du verkligen ta del av de här tipsen. 

Var tydlig i ansökan

Tänk alltid på att vara tydlig i din ansökan. Presentera företaget och vilka arbetsuppgifter som du vill att den anställde ska klara av. Skriv också vilka utvecklingsmöjligheter som finns, samt uppskattas det ofta att få veta vilken lön man kan förvänta sig.

Många människor som söker jobb vill ha stabilitet och vill därför vara säkra på att en heltidstjänst på ett företag kan leda till mer möjligheter och utveckling inom den tjänsten. Kan du inte erbjuda detta ska man vara tydlig med det så man inte får den frustrerad anställd.

Våga satsa

I Sverige pratas det mycket om att företag inte vågar anställa unga, gamla, invandrare, kvinnor i ”manliga” yrken och tvärtom. Lägg alltid alla fördomar bakom dig när du ska anställa. Var öppen och låt alla få en ärlig chans. Många unga är hårt arbetande och även om de kanske inte har erfarenheten så kan de istället bli en livslång anställd om man behandlar dem rätt och ger dem möjligheten att lära sig yrket. Det är helt klart värt investeringen, även om det kan kosta i tid och pengar kortsiktigt.

Var inte heller så inskränkt att ett utländskt namn eller bruten svenska får dig att inte vilja anställda personen. Hur ska man annars lära sig och överleva i landet om man aldrig får chansen att utveckla sitt tal och arbeta med det man kunde i sitt hemland? Mångkultur är berikande och kommer säker att lyfta företaget. Och för att vara krass så ser det väldigt bra ut när företag visar att alla är välkomna, oavsett bakgrund!