Som företag så gäller det att vara om sig och kring sig och hitta smidiga lösningar som är bäst för företaget. Det är inte det lättaste att alltid komma fram till den bästa lösningen och i bland kan näst bästa vara gott nog. Huvudsaken är att man känner sig nöjd med sina beslut och att inte företaget lider allt för mycket.

Ibland så kan det komma en period då det uppstår ett gap mellan det att man anställer någon ny redovisningschef på ett företag och den man anställt kan påbörja sitt arbete. Det gäller fylla den luckan som uppstår och då är en  interim redovisningschef något som kan hjälpa företaget under den perioden. Många gånger så kan det vara så att befintlig personal får arbeta kanske lite för mycket för att det ska fungera tills alla problem är löst som det ska.

Att hyra in tillfälliga kompetenser kan vara en lösning som kan hjälpa företaget under en kortare period. Vet man om att man ska anställa någon chef inom en kortare period så kan det vara skönt att hyra in någon på den stol som står och väntar så inte arbetet blir allt för lidande på företaget. Företaget Brightmill har den erfarenheten att hyra ut interimschefer till varierande företag och inom olika branscher. Så ta en koll med de först innan ni går vidare med inhyrning av någon tillfälligt chefsposition.

Som företag så är det alltid en fördel att ha flera ben att stå på. Det vill säga flera olika källor till inkomst. Genom en utökning av affärsverksamheten i ett företag så står ni inte och faller med endast en eller några fasta inkomster. Det kan vara hälsosamt för ett företag att växa i en takt man hänger med, för fort kan ge växtvärk utan få växa i den takt som ledning och ägare hinner med.

Mycket beror på vilken typ av bransch företaget befinner sig men det kan vara värt att ta en titt på offentlig upphandling om detta kan tillföra företaget något. Finns det något i er verksamhet som skulle kunna intressera stat, landsting eller kommuner då är ni helt klart en aktör som kan prova att lägga in anbud på det som ska upphandlas. Det finns lagar och regler om detta så det gäller att man kollar upp vad som gäller innan man sätter igång.

Som företag så kanske man letar efter nya affärsmöjligheter för att kunna växa och det finns många bra sätt på att bygga sin verksamhet. Försök hitta något som kanske redan ligger i närheten av den verksamhet som ni redan befinner er idag. Kanske ni går in i en helt ny fas med något som ingen annan har tänkt på tidigare. Det gäller att vara på hugget och kunna förutsäga hur framtiden kan komma att se ut. Det gäller också att chansa en del, vågar man inte så vinner man inte.

Allt eftersom ditt företag går bättre och bättre och lönsamheten ser bra ut så är det kanska dags att expandera. Det kan vara allt från att bygga ut, öppna fler kontor i nya städer eller utöka med fler produkter i sitt sortiment.

expandning_392548504Det gäller att börja nå ut till en mycket bredare publik så man kan öka sitt kundunderlag och detta kan man göra genom att expandera och öppna upp fler kontor runt om i landet. Det gäller att rekrytera ny personal för att klara kundförfrågningarna och för att kunna hålla samma standard som tidigare.

Det finns många olika sätt att få ett företag att börja växa men se till att aldrig tumma på kvalitet och standard. Du ska behålla dina kunder också, inte bara skaffa nya. När man väl bestämt sig för att expandera sitt företag innebär det givetvis en hel del förändringar både för företaget och dess anställda som kan bli tvungen att ställa upp på företaget och flytta till en ny arbetsplats. Det kan vara positivt för dem att få en ny tjänst som kan innebära en befordran, mer frihet, ansvar och högre lön.

Det gäller att få alla led i processen att fungera med varandra, den ökade orderingången kräver ökad produktion och det gäller att säkerställa leveranserna.

 

marketing_252334975

Det finns flera olika sätt att marknadsföra ditt företag på men vilket sätt är egentligen det mest effektiva och hur ska man göra det på bästa sätt? I texten nedan kan du läsa om några bra tips på hur du kan marknadsföra ditt företag samt hur du kan göra för att få ut så mycket som möjligt av marknadsföringen.

Förr i tiden var det väldigt populärt att använda reklam i TV och radio för att marknadsföra sitt företag. Men dagens statistik visar att folk inte kollar och lyssnar lika mycket på TV och radio som de gjorde förut. Nuförtiden så använder folk internet istället för att lyssna på musik, läsa nyheter och kolla på sina favorit serier. Det är därför en av de mest effektiva sätten att nå folk är just via Internet.

Det finns dock väldigt många olika sätt man kan använda internet för marknadsföring. Ett av de vanligaste sätten är att använda sociala medier såsom Facebook och Twitter för att synas. Ett annat sätt är att spela in en reklamfilm och göra en deal med den kända videosajten Youtube så att de spelar upp den i början på sina videos. Ett annat knep är att starta en blogg som handlar om samma område som ditt företag och då kan du på så vis smyga in reklam om ditt företag.

6406220-young-businesswoman-with-headache

Att vara företagare kan vara en väldigt stor omställning för många. Men det hjälper om man skaffar sig en förståelse för vad det är men ger sig själv in i. Men även de som har någon aning om vad det betyder att bli företagare kan ibland göra samma misstag som de oinsatta. Här tar vi upp ett antal olika misstag som många gör i början.

Har ingen koll på pengarna

Det är en sak att ha pengar i början på månaden. Det är en annan att korrekt kunna bedöma hur mycket man kommer att ha i slutet på samma månad. Ekonomin är mycket viktig att hålla reda på som företagare. Gör man inte det kan man finna sig i behov av att använda tjänster som FairLån för att få ekonomin att gå ihop.

Dålig närvaro på internet

I dagens arbetsvärld finns det nästan ingen plats för ett företag som inte kan etablera sig på nätet i åtminstone någon utsträckning. Detta är ofta ett problem man ser bland tidigare generationer än dagens yngre. Bara något så enkelt som att se till att företaget finns med på Facebook kan vara till stor hjälp.

Saknar beredskapsplaner

Något man aldrig vill lära sig genom personlig erfarenhet är hur viktigt det är att vara förberedd på det värsta. Vad händer till exempel om produkten man säljer blir omodern? Om man som ensam på företaget blir allvarligt sjuk och inte kan jobba? Eller om en konkurrent kan erbjuda samma tjänst eller produkt fast till ett mycket bättre pris? Kan man skapa beredskapsplaner för dessa och andra scenarion kan man vara bättre förberedd om det värsta skulle hända.

Har inget som är unikt

Så länge man arbetar inom en bransch där man konkurrerar med andra, vilket ju är praktiskt taget alla branscher, kommer man att behöva ha något sätt att göra sig unik. Hur man kan göra detta finns det många olika tankesätt, några av vilka man kan läsa om i mer detalj på Starta-eget.se.

Education

För att bibehålla ett sunt företagsklimat, behövs kompetensutveckling inom företaget och ett engagemang från ledningen. Att driva ett företag innebär att man har ansvar för sina anställda och ser till att de får möjligheter att växa och utvecklas. 

Det finns gott om olika utvecklingsmöjligheter för företag och att utbilda sin personal, kan ge stor avkastning längre fram. Många företag väljer att kontinuerligt utbilda sin personal och förstår vikten av att göra det. När väl kompetens saknas inom företaget, kan det bli nödvändigt att hyra in kunnig personal och det sparar varken på pengar eller tid.

Det finns en rad olika områden där du kan få kompetenshöjande utbildning. Utbildningarna kan ske på företaget, via internet, hos utbildare eller på annan vald plats till exempel. En del utbildare har ett brett spektra medans andra har huvudsakliga fokusområden, som inom kvalitetssäkring bland annat.

Genom att erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter kan du bredda företagens kompetenser och låta företaget växa i den takt det annars inte kunde ha gjort. I dagens moderna samhälle sker utveckling fortlöpande inom de flesta områden och det är när utvecklingen tar ett hopp som vi tappar fotfästet och inte hinner med.

Ibland kan det behövas att företaget tar in en konsult som ger sakkunnig rådgivning. Dessa konsulter besitter kunskaper som annars saknas i företaget och uppdragen kan pågå i flera år. Ett konsultuppdrag kan innebära lite olika, till exempel inom byggbranschen kan konsulten projekterar en byggnad som ska vara i enlighet med de önskemål som beställaren har.

public procurement

Många företag ägnar idag sin verksamhet helt åt att köpa och sälja produkter och tjänster inom den privata sektorn. En inriktning som kan ge stor framgång om du hittar din nisch. men också en tuff konkurrens där du dagligen måste slåss för att både behålla och finna nya kunder.

Det finns en annan marknad, som är lönsam samtidigt som den är trygg, där du har samarbeten över många år och kontrakten ofta handlar om miljonbelopp – Offentlig upphandling.

Vid en offentlig upphandling får du möjlighet att inleda samarbete med staten, landsting eller kommuner avseende allt de kan behöva: varor och tjänster som ska köpas, hyras eller leasas. Det finns hela tiden nya offentliga upphandlingar som utlyses, men det är endast ett företag per upphandling som kan vinna.

Hur lägger man ett vinnande anbud?

Det är som sagt bara ett företag som kan vinna, så det gäller att tänka till och ta hjälp för att få ett slagkraftigt anbud. Om du inte förr har varit med vid en offentlig upphandling kommer du upptäcka att det finns en hel del lagar och förordningar att sätta sig in i, framförallt LOU – Lagen om Offentlig Upphandling. Det här kan vid en första anblick verka avskräckande, men det finns professionell hjälp att få: människor med många års erfarenhet och kunskap av att upprätta vinnande anbud, framgångsrecept och fallgropar, samt allt övrigt som är bra att veta vid offentlig upphandling.

Det är vanligen många som lägger anbud vid varje upphandling och för att vinna krävs det god kunskap om alla faktorer som spelar in. Du kanske har hittat en upphandling som du mycket gärna vill vinna, men du är riktigt säker hur du skall lägga upp dit anbud? Då är det en god idé att anlita en utomstående expert som hjälper dig igenom processen, så kan du ägna uppmärksamheten på det du kan – din produkt.

photodune-5560514-budget-xs
Alla företag är i behov av marknadsföring i någon utsträckning, men hur mycket varierar naturligtvis beroende på en hel rad faktorer. När man börjar planera sin marknadsföring är det viktigt att man skapar en specifik budget för detta.

Detta kommer att kräva att man har koll på sina siffror. Man måste veta hur mycket man potentiellt kan lägga på sin marknadsföring, vilket aldrig ska vara mer än man har råd att förlora. Hur mycket man spenderar kommer ju även bero på vilket sätt man väljer att marknadsföra sig på.

Är man till exempel etablerad och vill driva besökare till sajten kan man dra nytta av affiliatemarknadsföring där andra sajter länkar till ens egen och skickar sina besökare vidare. Vill man se ett exempel på en sådan sajt kan man besöka vasacasino som arbetar inom onlinecasinobranschen. Detta är dock något som finns inom alla sorters branscher. Nystartade företag är mer i behov att helt enkelt få upp folks ögon för ens verksamhet och kan dra nytta av metoder som annonser i lokaltidningar, flyers och liknande.

Om man efter en kontroll av sin ekonomi inser att man inte kan spendera mycket varje månad på marknadsföring kan fokusera mer energi på billigare metoder som beskrivs i mer detalj här på Driftig.nu. Men något som alla bör vara medveten om är att spendera pengar på marknadsföring konsekvent i regel ger bättre resultat än spendera större summor sporadiskt. En marknadsföringsbudget bör därför vara långsiktig.

Det är också bättre att ha reservplaner än att försöka planera för alla möjliga eventualiteter. Av denna anledning kan det vara bra att ha en summa lagd åsido avsedd för oförutsägbara utgifter, eller för en liten extra satsning i marknadsföringen om ett bra tillfälle uppenbarar sig.

Se även till att följa upp med all marknadsföring och försök att bedöma hur effektiv den varit jämfört med andra metoder. Man kan till exempel fråga nya kunder om hur de hörde talas om företaget.

Konferenser är en viktig del av att ta hand om det egna företaget. Här vårdas och underhålls inte bara rent praktiska aspekter i form av möten, föredrag och fortbildningar, utan även medarbetarna som personer. Utanför den schemalagda delen av konferensen knyts viktiga sociala band som i sin tur gynnar företaget.

Dessutom fungerar känslan av att vara del av ett större sammanhang som en avgörande motiverande faktor som fortsätter att inverka positivt och stärka samarbetet även efter det att konferensen avslutats och firmans anställda återgått till sina respektive positioner. Självklart innebär dessa potentiella gynnsamma effekter ett stort ansvar på de medarbetare som arrangerar sammankomsten. Ett av de mest avgörande besluten för en lyckad konferens är platsen den hålls på.

Åk till Sundsvall med företaget

Västernorrländska Sundsvall är en idealisk stad att besöka med företaget. Staden bjuder på en mängd olika tillgångar som kan nyttjas av konferensbesökare.

Det finns goda anledningar och utmärkta resurser för att hålla konferens i just Sundsvall. Förutom passande lokaler som finns att hyra, erbjuder staden smidiga kommunikationer i form av vägnät, järnväg och flygtrafik. Sundsvall-Timrå Airport ligger 20 kilometer utanför stadens centrum och har reguljära flygförbindelser till Göteborg samt Stockholm Arlanda och Stockholm Bromma. För teambildande aktiviteter bortanför konferensrummet utgör den kringliggande naturen en riktig guldgruva. Beroende på säsongen kan ni exempelvis åka snöskoter, paddla kanot eller bada i havsbad. Om ni vill satsa stort på den här formen av teambuilding kan ni till och med ge er ut på en vandring med övernattning i en friluftsstuga. Men Sundsvall erbjuder självklart också mer sofistikerade nöjen med ett stort utbud av restauranger, museer och olika former av föreställningar på den vackra Sveateatern. Bjud in konferensdeltagarna till Västernorrlands pärla!

designers

Som företag vill man ju inte bara ha en ett bra namn som är lätt att komma ihåg och ingen vrickar tungan när de försöker uttala det, man vill även se till att man har en snygg logga.

Innan vi går in på detalj bör vi först tala om skillnaden mellan en logotyp och en logga, för de är inte utbytbara. En logga är en symbol som ett företag använder ofta istället för sitt namn eller i kombination med det, välkända exempel på detta inkluderar Apples äpple, Nikes svepande linje och WWF:s panda. En logotyp däremot är den text som används i företagets namn. Logga har dock kommit att betyda både namnet och symbolen tillsammans.

När man ska skapa sin logga så finns det en hel del att tänka på. Först och främst tjänar man på att ha bra koll på marknaden man arbetar inom och vilken nisch man själv har däri. Det är viktigt att ens logga står ut om den skulle jämföras med ens konkurrenter, det man absolut måste undvika är att den är lik ett annat företags, speciellt om de arbetar inom samma bransch.

Sedan gäller det att börja tänka på form och färg. Klara och iögonfallande färger är väldigt effektiva, men de bör även vara inbjudande. En del färgkombinationer är extra effektiva då människor tidigt i vår historia lärde oss att lägga märke till dessa för att de betydde ofta att ett djur var giftigt. Idag så är det inte slutsatsen vi drar när vi ser dessa färger i en logga men är ändå väldigt snabba på att märka dem.

Därefter måste man ju förverkliga sin idé och faktiskt få den tryckt på ett sätt eller annat. Har man tagit fram en komplex och detaljerad logga är det bäst att använda sig av en metod som kan ge mycket hög precision så man får fram det bästa möjliga resultatet.