spargris

Bostaden är för de flesta svenskar den allra största kostnaden eller ägodelen. Det är faktiskt till och med så att hela 90% av all förmögenheten i Sverige sitter bundna i våra bostäder. Men är en bostad verkligen en investering för en privatperson och hur ser det egentligen ut om man vill bli fastighetsägare?

Bostad inte en investering

Många ekonomer världen över är snabba på att påpeka hur bostaden inte är en investering då man inte kan förvänta sig någon direkt vinst eller inkomst från köpet. Istället brukar bostaden istället kosta varje månad i form av en månadsavgift och ränta för bostadsrätter samt uppvärmningskostnader, renovering och räntekostnader för villor.  Detta gör att bostaden inte är en regelrätt investering då den inte kan förväntas leda till framtida avkastning, men det finns undantag.

Om man har renoverat bostaden så kan denna investeringen betyda att man vid försäljning får tillbaka mer pengar än vad man lagt in i bostaden. Allt man behöver göra då är att genom till exempel Mäklarofferter väljer en passande mäklare som kan få ut bästa möjliga pris ur bostaden.

Bli hyresvärd

För den som vill börja investera i fastigheter med förhoppningen att kunna hyra ut lägenheter är investeringen en betydligt klarare beräkning. Enklaste sättet att börja är att köpa ett hyreshus med bostäder. Där gör regleringen av hyrorna att man inte kan göra speciellt mycket på den fronten. Istället får man fokusera på att balansera utgifterna och så effektivt som möjligt sköta om huset och hyresgästerna. Efter det tipset följer i denna artikeln tumregeln att inte köpa hyresrätten mer än 50% belånad. På det sättet undviker man allt för obehagliga överraskningar om räntan skulle chockhöjas.

Vid produktion av produkter eller tjänster så är det enkelt att tappa fokus på kunden och istället satsa allt på att få sin produktionsprocess så effektiv som möjligt. Effektivitetsarbete är självklart viktigt men något som tyvärr kan lida av det är kvalitén.

Detta är både dåligt och direkt olyckligt då ett företag med rätt kvalitetsarbete kan säkerställa hög kvalitet även i en effektiv arbetsprocess. Att lyckas med detta kräver dock stor kompetens inom flera områden, något som oftast inte finns direkt på företaget.

Kompetensen behöver då komma från något annat håll. Antingen i form av en nyanställning eller det kanske bättre valet att ta in en konsult. Valet av konsult är även det en utmaning men det finns några riktlinjer man kan utgå från. För det första så bör konsulten vara familjär med er verksamhet och bransch. Vissa företag så som Addq har bred kompetens men ett huvudsakligt fokusområde, i detta fallet utveckling av mjukvara. Detta gör dem extra självklara för just den typen av uppdrag.  För det andra bör konsulten man väljer vara fokuserad på den faktiska nyttan som alla möjliga förändringar har för företaget.

tummen upp kvalitetsmärke

Om inte arbetet är motiverat av företagets inkomst och vinst så är risken stor att pengar och tid ödslas på fel saker som istället hade kunnat användas till bättre saker så som att återinvestera i företaget eller öka på vinsten.

När väl kvalitetsrutinerna är på plats börjar det långtgående arbetet att förbättra rutinerna. För att kunna göra detta utan att behöva ha regelbundna konsulttimmar kan det vara bra att utbilda någon i teamet för att sköta den rullande verksamheten.

giving--coins

Alla företag vill gå med vinst, det vill vi även i vårt privata liv. Privat lär vi oss tidigt om vikten att spara och inte slösa. Men när det kommer till företag kan det plötsligt låta annorlunda: om du inte spenderar pengar har du inte möjlighet att tjäna pengar. Vad är de bästa sättet att spendera företagets pengar på?

Att återinvestera i företaget är alltid en av de säkraste sätten till att få sitt företag att växa. Hur man gör detta kan variera från bransch till bransch. En webbshop väljer kanske att hyra en större lagerlokal för att kunna ha ett större sortiment, eller så väljer företaget att anlita en person som kan hantera lagret åt dem. Nöjesöretag som FullTilt som är helt onlinebaserade och inte har inga fysiska varor kan istället köpa in fler spel så de har ett ännu större utbud att erbjuda sina kunder. För att bli större och få mer pengaflöde i företaget, måste man spendera de pengar man får in för att kunna växa.

Men det är inte bara varulokaler eller de senaste spelen som är bra investeringar. Visst är det bra att ha mycket ett erbjuda men företaget ska också ha kapaciteten att hantera efterfrågan. Därför hänger mycket på de anställda: en glad anställd är roligare för kunden att möta och integrera med, men också mycket roligare att jobba bredvid. Professor Andrew Oswald har exempelvis funnit i en av sina undersökningar att glada anställda är 12 % mer produktiva än sina kollegor. Så har man inte gjort det tidigare, kan det vara dags att se över miljön på arbetsplatsen.

Hur mår det anställda och lever de upp till kraven som ni sätter? Anställda med höga löner tenderar att prestera bättre: om det går långsamt på jobbet kanske ni ska fundera på att höja lönerna för dem som visar att de presterar bra? Anställda som inte hänger med eller som inte vill göra det de ska, kan man behöva byta ut mot dyrare, men också mer arbetsvilliga personer. Dock ska man ställa detta i rätt sammanhang. Forskning har visat att högre lön är endast en fungerande motivation till de som har relativt enkla jobb, såsom städning. Ju mer komplicerat ett jobb är, desto mindre fungerar det att bara höja deras löner och förvänta sig bättre resultat.

Att spendera för att få mer innebär att man måste vara smart med vad man lägger pengar på. Att byta ut fullt fungerade datorer och operativsystem på kontoret vart tredje år bara för att nyare modeller har kommit ut, är slöseri med pengar. Datorer behöver bara bytas ut när de blivit oproduktiva eller går sönder.

Ska man starta ett nytt företag behöver man inte komma på en helt ny produkt från grunden, det är också slöseri med pengar. Se dig runt, oftast finns alla delar till din produkt redan på marknaden, fastän i en annan form. IBM skapade inte en helt ny produkt från grunden när de började, det fanns tillräckligt bra delar på marknaden som de kunde använda sig av och tack vare det sparade de massor med pengar. Spendera pengarna smart så tjänar du mer. Det går inte att försöka spendera så lite som möjligt: det är inte bra företagshälsa eftersom konstant utveckling är grunden i receptet till framgång.

I slutändan kan vi säga att det finns två saker som alltid kommer, och borde, kosta företaget mycket pengar: kunderna och de anställda. Utan de anställda fungerar inte företaget och de som gör bra i från sig ska belönas och uppmuntras. Kunderna är företagets viktigaste tillgång, de företag som investerar i sina kunder har en mer lojal kundkrets och får ett gott rykte som leder till ännu fler kunder.

164082-happy-business-people

Driver man företag är det som bekant mycket att tänka på och hålla reda på. Därför tänkte vi här komma med några tips på olika saker man kan göra för att underlätta arbetet i ett företag.

Ordning på varor

Hanterar man varor av olika slag är det dels viktigt att man har bra koll på eventuella varulager, dels viktigt att man har koll på logistiken. Ett bra sätt att försäkra sig om att logistiken fungerar är att skaffa sig en bra leverantör.

Ordning på ekonomi

Något som också är viktigt i ett företag är att man har ordning och koll på det ekonomiska. Bra tips kan vara att till exempel använda sig av bokföringsprogram eller liknande samt att ha ordning på papper och dokument.

Bra arbetsmiljö

Utöver ovanstående rent praktiska och tekniska saker är det så klart även den sociala biten viktigt. En bra arbetsmiljö är viktig för att alla anställda ska trivas och må bra. Anställda som trivs presterar dessutom bättre resultat, vilket så klart är till gagn för företaget.

På grund av allt från skatteregler till långa avtal och kontanthantering finns det många saker man kan behöva förvara under lång tid och under hög säkerhet. Förvaring under lång tid behöver oftast bara en torr plats där dokumenten inte störs, säkerhet kräver ofta något lite extra. 

kodlås

Vad är det då man menar med säkerhet i dessa fallen? Vad är det man skyddar sig ifrån? Stöld är kanske det mest uppenbara säkerhetshotet men även skador från till exempel bränder kan vara ett stort hot. Det kan därför vara bra att undersöka vad man själv behöver.

Deponeringsskåp

Om man som företagare har anställda så kan ett deponeringsskåp komma väl till passa. Deponeringsskåp gör det nämligen möjligt att låta de anställda sätta dagskassan i säkert förvar utan att för den delen få tillgång till allt annat som finns i skåpet. Det hela fungerar till stor del som ett vanligt säkerhets/kassaskåp med en extra lucka eller annan typ av insläpp ovanför den vanliga luckan. Deponeringsskåp kan förutom dagskassan även vara bra för avsläpp av nycklar om personen i fråga inte behöver dem längre.

Dokumentskåp

Som företagare har man alltid någon form av bokföringskrav på sig. Utsträckningen på dessa varierar beroende på företagets storlek och typ men något som alla har gemensamt är att det finns krav på hur länge bokföringen och verifikationerna måste lagras. Bokföringsskyldigheten innebär också att man måste lagra alla dokument som har med bokföring att göra ett visst antal år, något som kan bli kostsamt att bryta mot. Det är därför viktigt att man förvarar dokumenten skyddade mot möjliga skador från till exempel brand eller vattenolyckor.

Det är just detta som dokumentskåp är till för. De skyddar dokumenten mot stöld, vattenskador och bränder.

Datorskåp

Om företaget har mycket datorer i form av servrar eller laptops kan speciella säkerhetsskåp för dessa även vara en bra idé. Dessa har möjlighet för el och annan kabelinkoppling samt all ventilation som kan behövas för apparaterna.

Molnlagring

Fler och fler företag börjar även använda sig av molntjänster för att lagra information, vilket kan ha en hel del fördelar. Till att börja med finns ju alltid risken för inbrott och stöld, om man bara sparar all data på hårddiskar eller USB-stickor så kan ju dessa stjälas lika enkelt som datorerna man har. Sedan sker ju även olyckor som bränder, i vilka man också kan förlora allt man har på en och samma plats. Men väljer man att spara den data man behöver ha kvar även i en molntjänst så spelar det ingen roll vad som händer på kontoret eller med byggnaden som huserar detta, denna data finns fortfarande kvar.

Dessutom kan man ju även få tillgång till denna oavsett om man är på kontoret, hemma eller ute på affärsresa. Så länge man har en internetuppkoppling kan man ha allt tillgängligt på bara ett par klick.

Som företagare kan man ibland ställas inför valet hur man skall införskaffa utrustning man är i behov av. Alternativen är många men i de flesta fallen handlar det om att köpa, hyra eller någonting där emellan.

hyra

Köpa utrustningen

Om utrustningen kommer behöva användas ofta och utan fördröjning så brukar det vara fördelaktigt att köpa produkten själv. Detta innebär oftast en större investeringskostnad vilket kan vara svårt för mindre eller snabbt växande företag. Alternativet är då att ta ett lån för inköp av utrustningen. Många gånger finns det specifika lån designade just för investeringar i det egna företaget.

I vissa fall kan det vara logiskt att titta på alternativet att köpa begagnat. Detta är extra givande i branscher med stor omsättning av företag eller där maskineriet har lång livslängd. Det kan till exempel handla verktyg så som gripar, hydraulhammare eller skopor för byggnation eller demolering

Hyra

De gångerna man mest självklart borde hyra utrustningen är då den väldigt sällan används och aldrig behövs akut. Då är den investeringskostnaden som köp innebär vettig att undvika. En annan fördel med hyra är att översikten av kostnaderna blir enklare både bokföringstekniskt och rent praktiskt. Det kan till exempel vara fördelaktigt vid budgetering eller offerering till kund.

Leasing

Leasing är det sista alternativet och är lite av en kombination av de två ovanstående alternativen. Ofta brukar det anses synonyms med långtidshyra även om leasing även ofta även innebär att man har möjlighet att till bestämt pris köpa ut produkten efter att hyrestiden är slut. Det är då detta som gör det till en kombination av de ovanstående alternativen.

 

Definitionen av ekonomi är hushållning med begränsade resurser. Man vill alltså nå så bra resultat som möjligt med de begränsade resurser man har tillgång till. Ett annat ord man kan använda för att att beskriva det är effektivitet. 

Processer

Effektivitet kan dock snabbt bli en mycket bredare benämning än så. Medans ekonomi oftast handlar om att balansera pengar så kan effektivitetsarbete vara fokuserad på många andra aspekter, även om det oftast kommer tillbaka till företagets ekonomi.

För företag så finns det många olika färdiga modeller man kan utgå ifrån när man arbetar med effektivitet. En av dessa är BPM eller Business process management. Där fokuserar man på att förbättra företaget genom att administrera och optimera dess processer. Processer är alltså informations och arbetsflöden inom företaget. De ser till att rätt person har rätt information och uppdrag vid rätt tidpunkt. På så sätt kan det bli mindre fel och man kan snabbt se om något faller mellan stolarna.

För att hantera allt detta brukar man ofta utveckla egna eller använda sig av ett färdigbyggda system. Ett system utvecklat för att hantera processerna och dess utveckling brukar kallas BPMS, Business Process Management Software.

BPM arbetet är en process som fortgår under hela företagets livstid då det alltid finns förbättringar som måste göras. Helt nya system kan behöva skapas för att anpassa processerna efter nya marknadsförhållanden eller nya interna strukturer.

 

 

Att vara en bra och rättvis chef samtidigt som man förväntas ta hand om sina anställda är inte alltid det lättaste i världen, många ledare frågar sig hur man på bäst, men även enklast sätt kan visa sina anställda att man faktiskt bryr sig och uppskattar det de ger till företaget.

Ledarskap handlar om att hålla sina anställda motiverade och att skapa en god stämning på arbetsplatsen. På den här sidan kan du som är chef eller arbetar med ledarskap på annat sätt få konkreta tips på hur du bör hantera personalfrågor korrekt utan att det blir för strikt och tråkigt.

Att som chef ha en vänlig attityd med ett trevligt bemötande går alltid hem på en arbetsplats, det skapar en god grund att bygga teamwork och laganda på, dessutom statuerar du ett gott exempel. Att visa ett nära intresse för sina anställda har också många fördelar, exempelvis kan man ge dem en liten personlig gåva mellan varven så att de får bevis på att deras arbete uppskattas. På nätet kan man hitta ett stort utbud av passande gåvor och presenter till sina anställda som man genom ett enkelt klick beställer och får levererat till företaget. Låt säga att du vet att en av dina anställda på arbetsplatsen gillar att laga mat och ser med glädje fram emot grillsäsongen, ja då är det ett alldeles utmärkt tillfälle att använda sig av den här personliga gåvan som vi länkade till ovan och i detta fall ge bort en grillvante med företagets logga tryckt. Den anställda blir glad över omtanken och företaget marknadsförs utan någon större insats.

Se också till att ha regelbundet återkommande samtal med din personal om hur de upplever miljön på företaget, sin arbetsbörda och om de har några tips på förbättringar. Att känna sig sedd och hörd är viktigt för att man ska kunna prestera bra på arbetet.

Genom att använda en kalender på rätt sätt kan man som företagare bli mer effektiv när det kommer till att planera sin tid. Oavsett om du har den i digital eller fysisk form, så borde denna grundprincip implementeras: att bara använda din kalender för åtaganden som ska utföras under en viss dag.

kalender

Sådant som bokade möten och deadlines bör finnas med i kalendern, skriver Driva Eget. Uppgifter som du inte behöver göra idag, utan kan flyttas till en annan dag ska däremot skrivas upp på att-göra-listan. Även om det är en viktig uppgift så ska kalendern inte heller bli överfull av onödiga åtaganden som inte behöver bli färdiga under en specifik dag. På så sätt kommer du inte heller att glömma bort en uppgift som inte hann bli färdig under en viss dag. Kalendern ska ge dig en kort överblick över vad som behöver göras, inte innehålla en detaljerad att-göra-lista.

Om du skulle vara en person som gillar att planera dagen i detalj så kan du för all del planera detta i ett dagsschema, det skall dock inte förväxlat med kalendern som är betydligt mer långsiktig och absolut. Att planera dagen mer detaljerat har sina fördelar då det kan minska multitaskandet men det på bekostnad av flexibiliteten. Det gäller att hitta system som fungerar för dig.

Välja kalender

Med hjälp av digitala kalendertjänster som erbjuds genom företag som Microsoft och Google kan du effektivisera din kalender ännu mer. Du kan få tillgång till kalendern dygnet runt genom att koppla den till mobiltelefonen eller surfplattan. Därmed kan du snabbt uppdatera med nya möten när du befinner dig på resande fot. Det som även är bra med digitala kalendrar är att du regelbundet kan lägga in olika påminnelser för dina åtaganden.

bokar in tid på ett kontor

En papperskalender kan bidra till att ge dig en bättre översikt än den digitala motsvarigheten. Vissa tycker till exempel om att ha en kalender med en vecka på varje uppslag för att enkelt få en överblick över den kommande veckan. Papperskalendern är också enkel att anteckna i överallt, även på ställen där du inte kan använda din telefon eller dator. En populär typ av kalender är de från Moleskine. Märket är känt för sin höga standard. Utöver de vanliga dag- och veckokalendrarna finns även Moleskine Professional som är perfekt för dig som vill ha en kalender som är anpassat för företagare eller jobb i allmänhet.

Vid val av kalender kan det även vara bra att tänka över val av penna. Även om det oftast finns en penna någonstans omkring så är det alltid bättre att ha någon penna som kan förvaras i eller vid kalender. Moleskine har precis som de flesta andra kalendertillverkarna sina egna alternativ, designade just för det ändamålet.

Standardformuleringar

Har du lite svårt att skilja mellan bokningar, möten och annat i din kalender? Då kan ett bra knep vara standardformuleringar. Du kan till exempel skriva formuleringen ”Möte med…” för varje bokat möte eller ”Deadline…” för varje tidsbestämt projekt. Då kommer du att ha ett hum om vad som behöver göras under en dag när du skummar igenom kalendern. Om man vill kan man dessutom ta det steget längre och färgkoda varje inbokning med överstryktningspennor.

Som företagare så gäller det att hålla reda på sina kostnader och inkomster, att sätta en budget som man försöker att hålla. Att tänka på sina inköp är viktigt så att det man köper in verkligen är något som företaget behöver.

EkonomiplaneringDet är flera saker som man behöver och genom att följa sin budget så kan man säkerställa att företaget kommer att göra den vinst man beräknat. Kontorsmaterial kanske inte känns som en stor post i budgeten men bör finnas med då det i slutändan kan bli en rätt så stor kostnad. Genom att handla produkter i lite större partier kan vara en smart lösning då man till exempel vet att pennor, block och tejp är det som går mest hos företaget. Du kan ta en titt hos Driva Lehmans som är ett företag på nätet som säljer produkter för kontor men också material för mässor med mera om du hittar något som passar just ditt företag.

Är du i färd med att starta ett företag så kan du via Arbetsförmedlingen och verksamt.se få mycket hjälp med att göra affärsplan och pröva om din affärsidé håller. Det kan vara mycket att lära sig med budget och allt som har med företagande att göra. På företagande.se kan du läsa mer om hur du enkelt gör din första budget. En budget är grunden i en bra affärsplan så det är av god vikt att du sätter dig in hur en budget görs och hur man följer den.