Alla företag har en logga de kan kan presentera sig själv med. Detta kan vara något så enkelt som företagets namn i ett viss typsnitt och färg eller en bild som de väljer att ha som representation av verksamheten. Vilken metod man än väljer finns det goda anledningar att planera noga för designen av loggan.

Det mest grundläggande av detta arbete är att förstå vikten av loggan. Många gånger är den det första intrycket man ger omvärlden och det är inte utan anledning att man säger att första intrycket kan spela en stor roll. Loggan kommer också vara direkt förknippat till ens varumärke och designen måste därför vara något man kan kan känna ger rätt intryck.

Innan man sätter sig ned och börja skissa på designen är det en bra idé att brainstorma lite med kollegorna, eller familj/vänner om man startar eget helt själv. Poängen av brainstormning är att få ut alla möjliga idéer, både bra och dåliga. En dålig idé kan ibland föra diskussionen mot den bästa. Fokusera därför inte på varför en idé är dålig (eller bra för den delen), utan låt kreativiteten flöda naturligt.

När det sedan kommer till själva designen gäller det att först välja en stil eller estetik som bäst representerar företaget och dess produkter eller tjänster. Stilar som klassisk, retro, moden, minimalistisk, humoristisk, abstrakt och många fler har alla sin plats och det gäller att slå fast vilken eller vilka som lämpar sig bäst. Typsnittet är ofta något som används för att representera stilen. Och börjar man tänka på färg finns det en mängd tankar att utforska kring hur vi relaterar till färger.

Fler tankar kring designen man måste ha i åtanke är hur den ser ut när den skalas upp och ned. Den måste vara lika igenkännbar oavsett om den sitter på ett kuvert eller eller en stor skylt vid sidan av vägen. Loggan måste även kunna fungera i svartvit, vilket gör det viktigt att tänka på vilka färger man använder bredvid varandra.

När man sedan har en färdig design är det dags att sätta den på allt man kan få tag på. Allt som är relevant för företaget bör också bära företagets logga. Ju större spridning man får av den desto fler kommer att känna igen den.

Att starta eget företag är ett väldigt stort steg i mångas liv. Det kommer att innebära stora förändringar och en mängd arbete. Innan man tar steget är det viktiga att tänka på flera olika punkter.

Affärsplanen

En affärsplan ska kunna förklara vad företaget ska syssla med och varför det är en bra idé att starta det. Denna bör vara formulerad så att alla som läser den kan förstå och följa argumenten.

Finansieringen

Företaget kommer behöva finansieras på ett sätt eller annat och det gäller att utforska sina möjligheter. Att ta kontakt med sin bank eller Almi är de vanligaste lösningarna. Tänk på att det kan finnas utrymme att förhandla så ta inte alltid det första erbjudandet som hamnar på bordet.

Marknaden

Att ha koll på marknaden är en grundläggande förutsättning för att ta sig in på den. Det gäller att veta vilka som är ens kunder, var de finns och hur konkurrensen ser ut. Tänk även på hur konkurrensen syns och är verksam på nätet.

Marknadsföringen

Marknadsföringen är ett kontinuerligt arbete för alla företag och det är något man behöver tänka på redan innan verksamheten kommer igång. Se till att dra lärdom av hur konkurrenterna marknadsför, vad de gör rätt och vad de gör fel. Efterforska olika metoder och försök alltid att ha sätt att mäta ROI.

Hållbarheten

Miljötänket är väldigt viktigt i dagens samhälle och att få insikt i vilken inverkan ens verksamhet har på miljön och samhället kan bli en väldigt viktig punkt både på kort och lång sikt.

Revisionen

Den löpande redovisningen, bokföring och liknande måste skötas på rätt sätt från första början. Många företagare har startat utan bra förståelse för företagsekonomi och ändå försökt hantera allt själv. Känner man sig osäker kan det bästa vara att köpa in detta som en tjänst i början.

Företagsformen

Majoriteten av nystartade företag bildas antingen som en enskilds näringsverksamhet eller ett aktiebolag. Det gäller att undersöka för- och nackdelarna av alla möjliga företagsformer och besluta sig för vilket som passar verksamheten bäst.

Som företag så gäller det att vara om sig och kring sig och hitta smidiga lösningar som är bäst för företaget. Det är inte det lättaste att alltid komma fram till den bästa lösningen och i bland kan näst bästa vara gott nog. Huvudsaken är att man känner sig nöjd med sina beslut och att inte företaget lider allt för mycket.

Ibland så kan det komma en period då det uppstår ett gap mellan det att man anställer någon ny redovisningschef på ett företag och den man anställt kan påbörja sitt arbete. Det gäller fylla den luckan som uppstår och då är en  interim redovisningschef något som kan hjälpa företaget under den perioden. Många gånger så kan det vara så att befintlig personal får arbeta kanske lite för mycket för att det ska fungera tills alla problem är löst som det ska.

Att hyra in tillfälliga kompetenser kan vara en lösning som kan hjälpa företaget under en kortare period. Vet man om att man ska anställa någon chef inom en kortare period så kan det vara skönt att hyra in någon på den stol som står och väntar så inte arbetet blir allt för lidande på företaget. Företaget Brightmill har den erfarenheten att hyra ut interimschefer till varierande företag och inom olika branscher. Så ta en koll med de först innan ni går vidare med inhyrning av någon tillfälligt chefsposition.

Det gäller att utrusta företaget med de verktyg och maskiner som man verkligen har en användning för och som underlättar i arbetet. Som entreprenadfirma så kan det vara väldigt lönsamt att köpa på sig större maskiner som gör att man kan ta på sig mer och större arbeten. Det är en investering som kan komma att löna sig i längden.

Inköp av maskiner och verktyg

Om man som företag håller på med olika typer av byggprojekt så kan det innebära att man måste riva en del byggnader också. Det finns kraftfulla verktyg för att använda vid dessa tillfällen. Kanske så kan man köpa något begagnat till att börja med. Men om dessa maskiner och verktyg regelbundet används inom olika rivningsprojekt så kan det vara mer lönsamt att köpa nya verktyg och maskiner som man vet fungerar som de ska. Det gäller att räkna hem jobben så att den investering man gör i företagen blir lönsamma.

Avskrivningar i företaget

Det gäller att man ser långsiktigt när man förnyar eller köper in olika maskiner och verktyg till företaget. De olika tillgångarna som man skaffar sig i företaget skrivs av allt eftersom. Större maskiner som lastbilar och liknande ligger på ungefär 10 till 20% per år medans byggnader skrivs av med 2 till 4% per år. Detta görs för att bokföringsmässigt redovisa den kostnadens minskning i värde under år. Ju snabbare man kan skriva av något inom företaget desto bättre.

Vi hoppas att ni kommer göra lönande investeringar i framtiden och att företaget växer tack vare detta.

Som företag så är det alltid en fördel att ha flera ben att stå på. Det vill säga flera olika källor till inkomst. Genom en utökning av affärsverksamheten i ett företag så står ni inte och faller med endast en eller några fasta inkomster. Det kan vara hälsosamt för ett företag att växa i en takt man hänger med, för fort kan ge växtvärk utan få växa i den takt som ledning och ägare hinner med.

Mycket beror på vilken typ av bransch företaget befinner sig men det kan vara värt att ta en titt på offentlig upphandling om detta kan tillföra företaget något. Finns det något i er verksamhet som skulle kunna intressera stat, landsting eller kommuner då är ni helt klart en aktör som kan prova att lägga in anbud på det som ska upphandlas. Det finns lagar och regler om detta så det gäller att man kollar upp vad som gäller innan man sätter igång.

Som företag så kanske man letar efter nya affärsmöjligheter för att kunna växa och det finns många bra sätt på att bygga sin verksamhet. Försök hitta något som kanske redan ligger i närheten av den verksamhet som ni redan befinner er idag. Kanske ni går in i en helt ny fas med något som ingen annan har tänkt på tidigare. Det gäller att vara på hugget och kunna förutsäga hur framtiden kan komma att se ut. Det gäller också att chansa en del, vågar man inte så vinner man inte.

sh_spring_retail_sales_

Vi vet alla att utan kunder stannar företaget. Det gäller att inte bara sköta säljmöten och leveranser utan även att vårda sina kundkontakter och uppmärksamma kunden för att hålla dem kvar och samtidigt få dem att rekommendera ditt företag vidare till sina kontakter.

Det spelar ingen roll om det är en tjänst eller produkt du säljer. Oavsett vilket så är det kunden som håller företaget igång och det kan vara lätt att kunden glöms bort när varan eller tjänsten är levererad, särskilt när man nystartat sin firma och man har många bollar i luften samtidigt. Det är egentligen här arbetet börjar, ring upp kunden och säkerställ att denne är nöjd med varor och leverans samtidigt som du hör dig för om de vill komplettera med något.

Du vill att kunden ska känna sig viktig och betydelsefull. En bra kontakt med dina kunder är både stärkande för ditt varumärke och hjälper din marknadsföring. En nöjd kund rekommenderar dig vidare till fler och stannar framför allt kvar så länge den känner sig uppskattad och får rätt service. Passa på vid olika tillfällen att bjuda in dina kunder och göra ett event av dem. Fira 1 års jubileum, 10 års jubileum eller varför inte en sommar- eller julfest. Det behöver inte vara alltför avancerat, lite småplock och något gott att dricka. En tävling som livar upp och lite information om vad ni håller på med för tillfället och vad som händer framöver.

business-meeting-banquet-man-and-woman-celebrate

Du kan också se till att uppmärksamma din kund med olika små gåvor vid leveransen genom att skicka med lite godis, en isskrapa eller någon annan nyttopryl med din logga på. Då kommer kunden ihåg dig varje gång han eller hon sedan använder denna. All form av presentreklam brukar vara uppskattad men se till att det inte är något som hamnar i skymundan utan något som kan kopplas till ditt företag och gärna vara användbart. En julklapp eller en liten gåva inför sommarens semestern brukar också vara väldigt uppskattat.

Det lönar sig i längden med goda kundrelationer och dessa ska man aldrig sluta vårda.

6406220-young-businesswoman-with-headache

Att vara företagare kan vara en väldigt stor omställning för många. Men det hjälper om man skaffar sig en förståelse för vad det är men ger sig själv in i. Men även de som har någon aning om vad det betyder att bli företagare kan ibland göra samma misstag som de oinsatta. Här tar vi upp ett antal olika misstag som många gör i början.

Har ingen koll på pengarna

Det är en sak att ha pengar i början på månaden. Det är en annan att korrekt kunna bedöma hur mycket man kommer att ha i slutet på samma månad. Ekonomin är mycket viktig att hålla reda på som företagare. Gör man inte det kan man finna sig i behov av att använda tjänster som FairLån för att få ekonomin att gå ihop.

Dålig närvaro på internet

I dagens arbetsvärld finns det nästan ingen plats för ett företag som inte kan etablera sig på nätet i åtminstone någon utsträckning. Detta är ofta ett problem man ser bland tidigare generationer än dagens yngre. Bara något så enkelt som att se till att företaget finns med på Facebook kan vara till stor hjälp.

Saknar beredskapsplaner

Något man aldrig vill lära sig genom personlig erfarenhet är hur viktigt det är att vara förberedd på det värsta. Vad händer till exempel om produkten man säljer blir omodern? Om man som ensam på företaget blir allvarligt sjuk och inte kan jobba? Eller om en konkurrent kan erbjuda samma tjänst eller produkt fast till ett mycket bättre pris? Kan man skapa beredskapsplaner för dessa och andra scenarion kan man vara bättre förberedd om det värsta skulle hända.

Har inget som är unikt

Så länge man arbetar inom en bransch där man konkurrerar med andra, vilket ju är praktiskt taget alla branscher, kommer man att behöva ha något sätt att göra sig unik. Hur man kan göra detta finns det många olika tankesätt, några av vilka man kan läsa om i mer detalj på Starta-eget.se.

Education

För att bibehålla ett sunt företagsklimat, behövs kompetensutveckling inom företaget och ett engagemang från ledningen. Att driva ett företag innebär att man har ansvar för sina anställda och ser till att de får möjligheter att växa och utvecklas. 

Det finns gott om olika utvecklingsmöjligheter för företag och att utbilda sin personal, kan ge stor avkastning längre fram. Många företag väljer att kontinuerligt utbilda sin personal och förstår vikten av att göra det. När väl kompetens saknas inom företaget, kan det bli nödvändigt att hyra in kunnig personal och det sparar varken på pengar eller tid.

Det finns en rad olika områden där du kan få kompetenshöjande utbildning. Utbildningarna kan ske på företaget, via internet, hos utbildare eller på annan vald plats till exempel. En del utbildare har ett brett spektra medans andra har huvudsakliga fokusområden, som inom kvalitetssäkring bland annat.

Genom att erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter kan du bredda företagens kompetenser och låta företaget växa i den takt det annars inte kunde ha gjort. I dagens moderna samhälle sker utveckling fortlöpande inom de flesta områden och det är när utvecklingen tar ett hopp som vi tappar fotfästet och inte hinner med.

Ibland kan det behövas att företaget tar in en konsult som ger sakkunnig rådgivning. Dessa konsulter besitter kunskaper som annars saknas i företaget och uppdragen kan pågå i flera år. Ett konsultuppdrag kan innebära lite olika, till exempel inom byggbranschen kan konsulten projekterar en byggnad som ska vara i enlighet med de önskemål som beställaren har.

expandera_218149402

Det är inte ovanligt att företag som haft bra framgångar i sitt hemland börjar titta på en mer internationell marknad och överväger möjligheterna att expandera till andra länder. Som världen blir mer och mer globaliserad blir expansion utomlands lättare att genomföra, men det är fortfarande bra att tänka på ett par saker.

En bra utgångspunkt för en sådan här expansion är att det är något man kan börja fundera på när man finner det svårt att expandera vidare i hemlandet. Detta kan hända olika fort beroende på hur stor eller liten nisch man befinner sig i. Man ska även vara medveten om att öppna upp nytt utomlands kommer att kräva både tid och resurser.

För att inte behöva förändra sin affärsmodell eller liknande, är det rekommenderat att man försöker hitta en marknad som är så lik den man för tillfället är verksam inom. På detta sätt kan man arbeta på samma sätt och mot liknande kunder. Kan man helt enkelt kopiera sitt koncept rakt av kommer man finna det mycket enklare att komma igång på den nya marknaden.

När det sedan kommer till personal för den nya marknaden kommer man ofta tjäna på att ha både folk som kan hemmamarknaden och de som kan den nya. Kommunikationen mellan kontoren kommer att vara väldigt viktig att konstant hålla igång så det inte blir som två olika företag. Det kan till och med vara värd att regelbundet träffas för att tala om både affärer och bara för att skapa en bra sämja mellan båda kontoren. Flygplatser kan ofta tillhandahålla lokaler för detta så sker allt nära och bra till för de som måste flyga in.

Att hitta den rätta marknaden och de bästa möjliga samarbetspartnerna är något som Business Sweden hjälper många företag med varje år och gör det möjligt för svenska företag att ta sig ut på internationella marknader med bättre förutsättningar och kunskap.

photodune-5560514-budget-xs
Alla företag är i behov av marknadsföring i någon utsträckning, men hur mycket varierar naturligtvis beroende på en hel rad faktorer. När man börjar planera sin marknadsföring är det viktigt att man skapar en specifik budget för detta.

Detta kommer att kräva att man har koll på sina siffror. Man måste veta hur mycket man potentiellt kan lägga på sin marknadsföring, vilket aldrig ska vara mer än man har råd att förlora. Hur mycket man spenderar kommer ju även bero på vilket sätt man väljer att marknadsföra sig på.

Är man till exempel etablerad och vill driva besökare till sajten kan man dra nytta av affiliatemarknadsföring där andra sajter länkar till ens egen och skickar sina besökare vidare. Vill man se ett exempel på en sådan sajt kan man besöka vasacasino som arbetar inom onlinecasinobranschen. Detta är dock något som finns inom alla sorters branscher. Nystartade företag är mer i behov att helt enkelt få upp folks ögon för ens verksamhet och kan dra nytta av metoder som annonser i lokaltidningar, flyers och liknande.

Om man efter en kontroll av sin ekonomi inser att man inte kan spendera mycket varje månad på marknadsföring kan fokusera mer energi på billigare metoder som beskrivs i mer detalj här på Driftig.nu. Men något som alla bör vara medveten om är att spendera pengar på marknadsföring konsekvent i regel ger bättre resultat än spendera större summor sporadiskt. En marknadsföringsbudget bör därför vara långsiktig.

Det är också bättre att ha reservplaner än att försöka planera för alla möjliga eventualiteter. Av denna anledning kan det vara bra att ha en summa lagd åsido avsedd för oförutsägbara utgifter, eller för en liten extra satsning i marknadsföringen om ett bra tillfälle uppenbarar sig.

Se även till att följa upp med all marknadsföring och försök att bedöma hur effektiv den varit jämfört med andra metoder. Man kan till exempel fråga nya kunder om hur de hörde talas om företaget.